Nawigacja

Rada Rodziców

Rada Rodziców

W roku szkolnym 2017/2018 w skład Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Jazgarzewie wchodzą:

Hubert Chylewski - przewodniczący; mail: Hubert@Chylewski.net; tel: 601 200 230

Anna Krawczyk - zastępca przewodniczącego

Marcin Gąsior - skarbnik

         

W bieżącym roku szkolnym, planowane posiedzenia Rady Rodziców odbywać się będą w tych samych dniach co zebrania klasowe. O dokładnych terminach informować będziemy przedstawicieli klas drogą e-mailową oraz potencjalnie poprzez dziennik elektroniczny Librusa.

 

Na spotkania poza delegatami poszczególnych klas zapraszamy wszystkich. Zachęcamy do przedstawiania propozycji inicjatyw w szkole, drogą e-mailową na adres przewodniczącego lub osobiście na posiedzeniach Rady Rodziców.

 

Wpłaty na Radę Rodziców 

* Wpłaty na Radę Rodziców prosimy wpłacać według złożonych deklaracji.

* Wpłaty na fundusz RR będą preferowane w postaci przelewów na rachunek bankowy. W tytule przelewów prosimy o podawanie:

imienia, nazwiska dziecka oraz klasy, do której uczęszcza.

Nr rachunku Rady Rodziców:

97 8002 0004 0040 8170 3040 0001

  

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Jazgarzewie
    ul. Szkolna 10
    05-502 Piaseczno

    sekretariat@spjazgarzew.pl
  • 22 756-72-51

Galeria zdjęć