Nawigacja

Oddział Przedszkolny

 

        Nasz oddział przedszkolny dysponuje salą dydaktyczną wyposażoną w tablicę multimedialną, która umożliwia prowadzenie zajęć w sposób nowoczesny i bardzo atrakcyjny dla dzieci w tym wieku. Dzięki posiadanemu wyposażeniu poprzez zabawę możemy realizować programy edukacyjne, rozbudzające zainteresowanie czytaniem.  Dzieci kontynuując edukację w klasach I-III korzystają z tablic interaktywnych. Pracują  wykorzystując multibooki dostępne do pakietów edukacyjnych. W sali są różnego rodzaju kąciki zainteresowań: konstrukcyjny, plastyczny, muzyczny, teatralny, gier planszowych, matematyczny,  książek oraz kącik domowy. Sala wyposażona jest w zabawki dostosowane do wieku dzieci. W trosce o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci uczęszczające do naszego oddziału mają do dyspozycji ogrodzony plac zabaw, boisko z bezpieczną nawierzchnią oraz salę gimnastyczną.

W oddziale przedszkolnym  dzieci objęte są opieką specjalistyczną w zakresie logopedii, terapii pedagogicznej i psychologii przez wykwalifikowanych specjalistów. Uczniowie kontynuują pracę ze specjalistami w kolejnym  etapie edukacji,  co pozwala na długofalowe planowanie pracy z dzieckiem. Prowadzimy zajęcia z języka angielskiego, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej oraz religii.

Nauczyciele dużą wagę przywiązują do indywidualizacji procesu edukacyjnego, dostosowując działania do potrzeb i możliwości dzieci oraz stosując metody aktywizujące np. Metodę Dobrego Startu, Metodę Pedagogiki Zabawy, Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Metoda projektu,  "Dziecięcą Matematykę" E. Gruszczyk-Kolczyńskiej. 

Tradycją jest organizowanie uroczystości i imprez: „Tydzień zabaw – przytulanka, poduszka, prześcieradło”, „Tydzień zdrowego stylu życia”, Dzień Babci i Dziadka, Piknik Rodzinny, uroczyste zakończenie roku przedszkolnego.  W niektórych z nich biorą również udział uczniowie z klas I-III wraz z wychowawcami. Podejmowanie wspólnych działań i przedsięwzięć pozwala na łagodniejsze przejście dzieci z oddziału przedszkolnego do obowiązków jakie stoją przed nimi w klasie pierwszej.

 

Dzieci mają możliwość uczestniczenia w wycieczkach do teatru,  Farmy Iluzji, sali zabaw itp.

Dążymy do tego, aby każdy absolwent naszego oddziału przedszkolnego:

- był pełen inicjatywy, odważny i samodzielny,

- chętnie się uczył, miał szerokie zainteresowania i rozwijał posiadane talenty,

- był kreatywny i pełen fantazji,

- odróżniał dobro od zła,

- był przyjaźnie nastawiony do koleżanek i  kolegów,

- dzięki odpowiednim pochwałom oraz sposobom wyjaśniania porażek i sukcesów miał zrównoważony obraz samego siebie, poczucia pewności i wiary we własne siły.

Możliwość  kontaktów nauczycieli oddziałów przedszkolnych z przyszłymi nauczycielami klas pierwszych umożliwiają poznanie przyszłych wychowanków.

 

Nie ta­kie ważne, żeby człowiek dużo wie­dział, ale żeby dob­rze wie­dział, nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał, nie żeby go wszys­tko troszkę ob­chodziło, a żeby go coś nap­rawdę zajmowało. 

 

Janusz Korczak

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Jazgarzewie
  ul. Szkolna 10
  05-502 Piaseczno
  REGON: 000799701
  zsp.jazgarzew@op.pl

  Inspektor Ochrony Danych
  Anna Pogorzelska
  rodoanka@gmail.com
 • 22 756-72-51
  22 757-54-05

Galeria zdjęć