Nawigacja

 • Regulamin pracy na Teams (i innych komunikatorach)

  1. Przygotuj się do lekcji- najlepiej w oddzielnym pomieszczeniu.

  2. Bądź  gotowy  do zajęć. Miej przy sobie podręcznik, zeszyt i niezbędne przybory.

  3. Zachowuj się kulturalnie wobec Nauczycieli i Kolegów. Używaj zwrotów grzecznościowych.

  4. Wycisz mikrofon. Włączaj go tylko, kiedy mówisz.

  5. Nie mów z innymi, czekaj na swoją kolej.

  6. Nie wyłączaj kamerki (jeśli ją masz).

  7. Bądź punktualny. Dołączaj do spotkania, kiedy Nauczyciel je rozpocznie.

  8. Nie pisz z kolegami w czasie prowadzonych zajęć i nie zajmuj się czymkolwiek poza lekcją.

  9. Nie hejtuj! Szanuj i pomagaj! Zachowanie nadal podlega ocenie!

  10. Nie nagrywaj lekcji bez zgody Nauczyciela, nie upubliczniaj wizerunku- takie działania są zabronione i karalne.

  11. Przed lekcjami zjedz, skorzystaj z toalety, nie pozwól, by cokolwiek Cię rozpraszało!

  12. Wyłącz lub wycisz telefon, nie korzystaj z niego podczas zajęć!

  13. Bądź aktywny, maksymalnie korzystaj z proponowanych lekcji.

  14. Pracuj samodzielnie (chyba, że Nauczyciel zmieni formę pracy).

  15. Regularnie odsyłaj zadawane prace bezpośrednio do Nauczyciela.

 • Wyniki challengu konstytucyjnego

  Zwycięzcą challengu zostaje klasa 4a, która zdobyła najwięcej komentarzy. Otrzymuje ona 5 punktów do Superklasy oraz nagrodę pieniężną w wysokości 100zł na potrzeby własne do wykorzystania w sprzyjającym czasie. Klasa 1a, 3a i 5b zdobywa po 3 punkty. Klasa 6b- 2 punkty, a pozostałe klasy po 1 punkcie. Pozostali dostaną drobne słodkie nagrody, które będą czekały na uczniów po powrocie do szkoły. Wszystkim serdecznie gratulujemy 🏆

 • Wiosna wokół nas

  Wykorzystując techniki zdalnego nauczania klasa 2 a realizuje miniprojekt edukacyjny „Wiosna wokół nas”. Dzieci uczestniczyły w zajęciach online prezentujących wiosenne zmiany w przyrodzie, obserwowały różne rodzaje gleby i określały warunki, w jakich najlepiej rozwijają się rośliny. Uczyły się umieszczać swoje informacje w tabelach. Zakładają własne hodowle roślin. Uczniowie również słuchali i czytali utwory literackie poświęcone wiośnie, mi. in. „Sad rozkwita” D. Gellner. Wiersz ten stał się inspiracją dla młodych artystów, a powstałe w ten sposób pejzaże można zobaczyć w galerii. /K. Sadowska/

 • „Obrazy Mistrza Jana"

  8 maja 2020 r. klasy 1 i 3 wzięły udział w lekcji on-line organizowanej przez Muzeum Narodowe w Warszawie. Uczniowie poznali postać Jana Matejki, jego rodzinę i ciekawostki z jego życia. Oglądali również obrazy malarza przedstawiające ważne wydarzenia z dziejów Polski. Uczniowie wykonali w 10 sekund własny szkic „Bitwy pod Grunwaldem” inspirując się rysunkiem samego Wyspiańskiego. Anna Bielecka - Sternik, Weronika Bielska 

 • Rocznica Konstytucji 3 Maja

  Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

  Oryginał rękopiśmienny Konstytucji 3 maja początkowo był przechowywany w Wilanowie w zbiorach Archiwum Publicznego Potockich zgromadzonych przez Stanisława Kostkę Potockiego, uczestnika obrad Sejmu Czteroletniego. W latach 70. XIX wieku na mocy umów rodzinnych archiwum zostało przekazane do podkrakowskich Krzeszowic, a po 1945 roku powróciło do Warszawy i znalazło się w Archiwum Głównym Akt Dawnych.

  Źródło: https://pamiecpolski.archiwa.gov.pl/konstytucja-3-maja-1791/

 • Kalendarium majowe

  1 maja - Święto Pracy to międzynarodowe święto klasy robotniczej, które obchodzone jest corocznie począwszy od 1890 roku. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950 roku. Wprowadzone zostało przez II Międzynarodówkę w celu upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni maja 1886 roku, w Chicago.

  2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku, wybór daty nie jest przypadkowy i ma swoje uzasadnienie historyczne. 2 maja 1945 roku, polscy żołnierze z Pierwszej Dywizji Kościuszkowskiej zawiesili biało-czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa w Berlinie, symbolicznie zdobywając stolicę hitlerowskich Niemiec. Później, w czasach PRL, 2 maja obywatele mieli nakaz zdejmowania biało-czerwonych flag, tak aby nie były one widoczne podczas nieuznawanego przez władze komunistyczne Święta Konstytucji 3 Maja. 

  3 maja - to święto narodowe obchodzone na pamiątkę uchwalenia Konstytucji 3 maja z 1791 r.  Święto 3 maja ustanowiono w 1919 roku, czyli po tym, kiedy Polska odzyskała niepodległość. Po II wojnie światowej było obchodzone jedynie do 1946 roku, wtedy miały miejsce demonstracje studenckie, po których władze komunistyczne zabroniły publicznych obchodów. W 1951 roku, święto zostało zniesione, a przywrócone na mocy  ustawy z 1990 roku. Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie ustawą regulującą ustrój prawny państwa. 

  26 maja - Dzień Matki, święto obchodzone jako wyraz szacunku dla wszystkich matek. Oficjalnie Dzień Matki w Europie zaczęto obchodzić dopiero w XX wieku - w Polsce od 1914 roku, zaś w wielu krajach dopiero po II wojnie światowej. Korzenie tego święta sięgają czasów antycznych. /Dziękujemy za poświęcony czas - uczniowie klasy 6A/

 • SPOSTRZEŻENIA I OBSERWACJE PO KILKU TYGODNIACH NAUKI ZDALNEJ…sprawozdanie

  Można przeczytać w całości lub od razu przejść do podsumowania.

  Nauka zdalna rozpoczęła się po 25.03., choć od momentu zamknięcia szkół nauczyciele byli w stałym kontakcie z uczniami i przesyłali im regularnie materiały do pracy, udzielali wsparcia, rozmawiali z rodzicami.

  Lekcje w formie wideo objęły swym zasięgiem najpierw klasy najstarsze, później zostały włączone klasy 4-6, a obecnie w ten typ zajęć wchodzą uczniowie najmłodsi.

  Lekcje odbywają się zgodnie ze specjalnie ułożonym planem, który był konsultowany z kadrą pedagogiczną , aby nie przeciążać dzieci i nie zmuszać do siedzenia przed komputerem przez wiele godzin. Zajęcia są zaplanowane na 30 minut z możliwością przedłużenia , jeśli dany materiał lekcyjny tego wymaga. Zdarza się , że lekcja wideo nie zostaje przeprowadzona- wynika to z problemów, jakie niesie ze sobą zdalne nauczanie , do którego tak naprawdę nikt nie był odpowiednio przygotowany. Niekiedy nie ma zasięgu lub ten zanika , nie wszystkie rodziny dysponują odpowiednią liczbą komputerów, domownicy pracują on- line w tym samym czasie, nie każdy ma w laptopie kamerkę , a zdarza się i tak , że nie zawsze jest chęć i wola  ze strony ucznia, aby wziąć udział w proponowanych zajęciach.

  Tak naprawdę ani sprzęt szkolny, ani wyposażenie w naszych domach nie jest na dzisiaj wystarczające i dostosowane do aktualnych potrzeb  i oczekiwań.

  Mimo tych drobnych kłopotów każda ze stron( nauczyciel- uczeń – rodzic) dokłada maksimum starań, aby sprostać wymaganiom jakie niesie ze sobą nauczanie w sytuacji pandemii i oczywiście przynosi to rezultaty.  Tak naprawdę wszyscy  się uczymy.  I to jest wielki pozytyw. Zdobywamy nowe umiejętności, uzupełniamy wiedzę.  Ważne, żeby strzelić więcej bramek , niż stracić, a co za tym idzie- szukać, sprawdzać , próbować , ale zawsze na korzyść ucznia, bo w całej tej sytuacji to ON jest podmiotem i to jemu nie wolno zrobić krzywdy. Zresztą mam wrażenie , że to właśnie uczniowie poradzili sobie najlepiej w tym czasie , niemal intuicyjnie przyjmując wszelkie nowinki techniczne.

  Ktoś powie, że za dużo nauki, zadań , pracy przy komputerze, pojawią się głosy, że za mało kontaktu, więcej wideo- spotkań, mniej ćwiczeń do samodzielnej pracy. Za mało regulaminów, rozmów, instrukcji, ta platforma edukacyjna jest lepsza, a tamta prostsza w obsłudze  itp., itd. Więc słuchamy podpowiedzi , grzebiemy w pomysłach i przenosimy to na arenę jaką jest szkoła zdalna. Czy  robimy to dobrze, na odpowiedź przyjdzie nam poczekać, ale z pewnością nikt nie będzie mógł nam zarzucić, że nie podejmowaliśmy prób.

  Wysyłamy zadania i prace dla uczniów, przygotowujemy prezentacje , nagrywamy filmiki lub polecamy różne portale godne uwagi, jesteśmy w stałym kontakcie z uczniem, wspomagamy słabszych, działamy na rzecz zdolnych. Pamiętamy o uczniach klas ósmych, którzy zostali postawieni w bardzo niekomfortowej sytuacji, którzy muszą oprócz lekcji poradzić sobie dodatkowo z niepewnością , niewiedzą, co do przyszłości i muszą poskromić lęk, do którego młodym ludziom ciężko się przyznać, ale który w nich siedzi i od czasu do czasu daje o sobie znać.

  W takich momentach nasi wychowankowie mogą liczyć na wsparcie psychologa i pedagoga, którzy stanowią ważny element dzisiejszej rzeczywistości. Panie od spraw trudnych są , słuchają , pomagają. Prowadzą zajęcia dla dzieci, z którymi pracowały też przed erą koronawirusa. Kontaktują się z rodzicami. Są także pogotowiem dla nas- nauczycieli. Wsparcie terapeutyczne działa!

  Dzieci mogą liczyć również na współpracę z pozostałymi specjalistami- nauczycielami wspomagającymi , terapeutą. Nauczyciele świetlicy włączają się intensywnie w ciekawe  działania  na rzecz uczniów, aby odciągnąć ich uwagę od często przygnębiających wiadomości napływających szerokim strumieniem ze świata i żeby pokazać, że szkoła , mimo odmiennej sytuacji, stara się pracować po staremu, czyli oprócz lekcji proponuje inne akcje rozwijające dzieciaki na różnych polach.

  Organizujemy konkursy np. Konkurs poetycki, do którego udało się zaprosić znanego aktora- p. Artura Barcisia.  Nadal , w ograniczonym zakresie, działa kółko teatralne.

  Podejmujemy wyzwania – AKCJA DLA ZIEMI( z okazji Dnia Ziemi), CHALLENGE KONSTYTUCYJNY( z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja). Wspieramy talenty             ( uczniowie prezentują np. swoje wyjątkowe zdjęcia).

  Prace uczniów, zwłaszcza młodszych pojawiają się na stronie internetowej szkoły , działamy na FB, niemal każdego dnia pojawiają się nowe informacje związane z działalnością placówki.

  Nauczyciele pracują zdalnie i naprawdę poświęcają wiele czasu na przygotowanie lekcji on-line, aby cokolwiek z niej wydobyć. Są absolutni zwolennicy takich zajęć, ja osobiście wolę nie wypowiadać się ostatecznie w  kwestii wyższości spotkań on- line nad przesyłaniem prezentacji czy nagranych filmów lub innych materiałów. Z doświadczenia mogę tylko powiedzieć, że widzę sens w przeplataniu zajęć, bo mam świadomość , że tylko lekcje wideo to za mało, przede wszystkim ze względu na jakość prowadzonych zajęć( i nie chodzi tu o umiejętności kadry nauczycielskiej). Taki system pracy wprowadziliśmy w naszej placówce      ( różnorodność form pracy).

  Staramy się wychodzić naprzeciw uczniowi- wydłużamy terminy rozliczania  się z zadań,  mniej restrykcyjnie oceniamy, ograniczamy wymagania. Bardzo  istotna jest pełna współpraca na linii szkoła – dom, a właściwie dom nauczyciela- dom ucznia, żeby otoczyć każdego wychowanka możliwie pełną opieką.

  Jestem bardzo wdzięczna wszystkim naszym rodzicom za ogromny wysiłek i wkład pracy w nauczanie dzieci. Dzisiaj rodzice/opiekunowie są jak nasze prawe ręce. Mam tylko nadzieję , że wszystkie dzieci będą chciały z tego wszystkiego skorzystać , pilnie się uczyć ( czasem bawić) i nie zlekceważą ofiarowanego im w tej czy innej formie czasu , w którym przekazywane są im wiadomości i umiejętności. Czasu skomplikowanego, innego , nietypowego, ale na pewno ciekawego. Wierzę, że dzieciaki  wykorzystają te chwile, będą się starać i poddadzą się samokontroli, czego im szczerze życzę. Każdy dzień bez dodatkowych bodźców to w rzeczywistości krok w tył- także na polu nauki.

  Podsumowując:

  W SP w Jazgarzewie:

  - prowadzimy lekcje on- line  stosując na przemian różne formy pracy  (każdego dnia średnio 4 godz. lek. po 30 min.każda); w razie potrzeby przesyłamy zadania i materiały;

  - w każdej klasie raz w tygodniu uwzględniliśmy godzinę z wychowawcą  w celu podtrzymania kontaktu między uczniami i z uczniami;

  - organizujemy konkursy, zabawy świetlicowe;

  - wspieramy dzieci w potrzebie (wypożyczyliśmy ze szkoły 10 laptopów);

  - działamy na polu psych.- ped.;

  - prowadzimy zajęcia ze specjalistami;

  - jesteśmy w stałym kontakcie z rodzicami;

  - słuchamy, dostosowujemy, poszukujemy- UCZYMY I DAJEMY RADĘ!!!

                                                                                                          DZIĘKUJĘ, 

                                                                                                    Iza Jastrzębowska

                                                                                              Dyrektor SP w Jazgarzewie

 • Świetlicowy wspomnień czar

  Świetlica zaprasza do wspomnień i wspólnego oglądania zdjęć sprzed lat. Raz w tygodniu na naszej stronie FB zamieszczane będą zdjęcia z jednego, kolejnego rocznika. Rozpoczynamy od roku szkolnego 2007/2008. Może ktoś z Was odnajdzie tu siebie albo swoje rodzeństwo? Zapraszamy do wspólnej zabawy, dajcie znać jeśli siebie odnaleźliście 😁

 • W galerii sztuki

  Uczniowie klasy 3 w czasie lekcji wybrali się  do Muzeum Narodowego w Warszawie, gdzie prowadzone są przez muzealnych przewodników warsztaty on - line dla najmłodszych. Edukatorzy,  którzy dotąd prowadzili zajęcia w galeriach i na wystawach, tym razem wirtualnie przybliżyli nam wybrane dzieła sztuki znajdujące się w kolekcji muzeum. Dzięki nim umiemy już rozróżniać martwą naturę, pejzaże i portrety. Zamieniliśmy się również w prawdziwych artystów i spróbowaliśmy swoich sił w malarstwie. Sami zobaczcie! Więcej zdjęć na Facebooku szkolnym.  /W. Bielska/

 • Poznajemy liczby

  Wiemy już jak wygląda liczba 17. Potrafimy ją zapisać, ale również ułożyć... a z czego to sami zobaczcie! Więcej zdjęć na Facebooku szkolnym. Anna Bielecka-Sternik, Weronika Bielska

 • Dzień Ziemi

  22 kwietnia – obchodzimy Dzień Ziemi (ang.  Earth  Day), znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi – jest to akcja, której celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie czyli takich, które pozwolą żyć w zgodzie z otaczającą nas przyrodą i chronić jej wszelkie zasoby ( powietrze, wodę ,surowce naturalne, rośliny, zwierzęta…)abyśmy mogli je zachować w jak najlepszej formie  dla nas jak i dla następnych pokoleń .

  Dzień Ziemi obchodzony jest w momencie równonocy wiosennej na półkuli północnej, czyli w dniu równonocy jesiennej na półkuli południowej. Ten dzień wyróżnia się tym, że na całej planecie dzień trwa tyle samo, co noc.

   Równonoc wiosenna w starożytnych kulturach rolniczych wiązała się ze świętem rodzącego się życia.

  Współcześnie podkreśla się, że jest to dzień swoistej równowagi mogącej pomóc w odrzuceniu wzajemnych różnic między ludźmi odmiennych ras i religii.  Niezależnie od wyznawanej wiary czy przynależności etnicznej, wszyscy Ludzie -  dzielą między siebie tę samą planetę Ziemię, która - jest naszym wspólnym dobrem, więc wspólnie musimy o nią dbać.

  Każdy z nas jest maleńką cząstką świata, ale to, jak traktujemy otaczające nas środowisko, wpływa na ten świat, na nasze zdrowie i życie. Żyjemy w czasach, kiedy na skutek rozwoju cywilizacji i ingerencji człowieka, powietrze, woda, gleba są nieustannie zanieczyszczane, zagrożone są niektóre gatunki zwierząt i roślin, towarzyszy nam globalne ocieplenie, dziura ozonowa, kwaśne deszcze, nadmierny hałas i smog.

  Dlatego tak ważne jest abyśmy chronili Naszą Planetę. Możemy tego dokonać  małymi działaniami w swoich domach, ogrodach, wychodząc do lasu. czy choćby sklepu…

  Dbałość o nasze środowisko powinna stać zawsze na pierwszym miejscu, w rankingu spraw ważnych i ważniejszych.

  Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że im bardziej  zatruwamy  przyrodę tym jesteśmy słabsi i bardziej chorzy.

  Wycinka lasów, rozrzucone wszędzie plastikowe torby po zakupach, niedopałki papierosów ,puszki oraz inne śmieci sprawiają, że nasza Matka Ziemia staje się coraz bardziej zanieczyszczona, a to głównie prowadzi do upadku cywilizacji  oraz zdrowia przyszłych pokoleń.

  Zadbajmy o siebie i o innych dbając o swoje środowisko.

   

  Czy wiesz, że:

  1.  Jedna szklana przetworzona butelka, pozwala zaoszczędzić energię równą świeceniu przez 4h, 100 watowej żarówki?  

  2. Produkty, które są w 100% szklane, nadają się do ponownego recyklingu i użycia po raz kolejny. Dlatego gdy pijesz sok ze szklanej butelki oddawaj ją w sklepach do ponownego recyklingu. Dzięki temu chronisz Naszą Planetę  przed zniszczeniem.

  3. By wyprodukować tonę papieru, trzeba pozbawić życia około 18 drzew. Często będąc w szkole marnujemy kartki papieru, które później lądują w koszu. A by pozyskać nowe, nadal są ścinane kolejne drzewa.

   4. Czy wiesz, że ilość wyrzucanego przez nas drewna i papieru starcza na ogrzanie około  50 milionów domów przez 20 lat? Jest to niesamowicie dużo i długo, więc zastanówmy się jak  możemy zmniejszyć  te straty . Jak nie marnować papieru w naszych domach?

  5. Czy wiesz, że plastikowa butelka rozkłada się ok. 500 lat? Jeśli wyrzucimy ją w lesie dopiero prawdopodobnie  po 500 latach ślad po niej zaginie.

  6.  Odpady  plastikowe wrzucane do rzek i oceanów powodują, że giną ssaki wodne i ptaki. Jest to niebagatelna liczba 2 milionów rocznie. Dlatego od najmłodszych lat powinniśmy mieć na uwadze żeby pod żadnym pozorem nie wrzucać do wody śmieci.

  7. Przez fakt, iż teraz wszystko pakowane jest w pojedyncze plastikowe opakowania, aż 1/3 wszystkich śmieci to opakowania po produktach żywnościowych. Codziennie na wysypiska śmieci trafia ich ogromna ilość.

  8. Sześć  puszek wyprodukowanych metodą recyklingu, pozwala na zaoszczędzenie 1 litra benzyny.

  9. Wszystkie duże miasta w Polsce, podczas zwykłego dnia wysyłają na wysypiska śmieci ok. 100 ciężarówek z odpadami.

  10. Gdy ktoś wyleje choćby 1 litr oleju silnikowego do rzeki, jest on w stanie zanieczyścić ok. 1 miliona litrów wody.

  11. Ocieplenie klimatu w 2050 roku, może spowodować, że wybrzeża Wielkiej Brytanii zaleje woda.

  12. WHO ( Światowa Organizacja Zdrowia) ogłosiło do opinii publicznej, fakt iż 75% zgonów następuje wskutek zatrucia środowiska oraz nieprawidłowego sposobu życia.

  13. Aż 2/3 mieszkańców świata oddycha powietrzem zatrutym przez smog. Na dłuższą metę niestety zdrowie, a nawet życie tych osób będzie bardzo zagrożone.

  14. Śmieci, które lądują w Twoim koszu prawie w 50% są to odpadki nadające się na kompost. Dzięki własnemu kompostownikowi, będziemy mogli hodować rośliny na odpowiednio nawożonym gruncie nie korzystając z nawozów sztucznych. 

 • Konstytucyjny challenge na szkolnym facebooku

 • Telefon zaufania

 • Święta tuż, tuż...

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Święta tuż, tuż....

  Święta zbliżają się do nas wielkimi krokami, dlatego nasi uczniowie przesyłają wszystkim życzenia. Życzenia pełne radości, wiosny i wielkanocnych zajączków. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii oraz krótkiego filmu zamieszczonego na facebooku szkolnym. Wesołych Świąt ! Anna Bielecka - Sternik 

 • Pierwszy tydzień zdalnej nauki już za nami...

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Pierwszy tydzień zdalnej nauki już za nami....

  Nie chodzimy do szkoły, ale dzielnie uczymy się w domu. Poznajemy litery,  zgłębiamy wiedzę na temat ochrony środowiska i oswajamy ekologiczne potwory. Klasa 1 i 3 przywitały wiosnę kolorowymi motylami i tęczowymi kwiatami. Nasi uczniowie użyli do ich wykonania kredek, farb i zmywaków kuchennych.

  W tym tygodniu wybraliśmy się również w podróż na planetę twórczego myślenia, gdzie szklanka służy jako kapelusz, płyta CD jest lustrem, bądź osłoną przeciwsłoneczną, a kapciami łapie się muchy. Jednym z zadań uczniów było wykonanie wieży „Naj...” - nie musiały być one najwyższe. Mogły być najpiękniejsze, najdziwniejsze, najbardziej okrągłe. Obejrzyjcie zdjęcia i spróbujcie zgadnąć, która z nich jest: najbardziej bezpieczna, najbardziej przytulaśna, najbardziej klockowa, najbardziej naturalna, najbardziej wakacyjna, najbardziej żywa, najbardziej kryzysowa. Nasi uczniowie, zarówno ci młodsi jak i starsi korzystają z różnych platform edukacyjnych oraz uczestniczą w lekcjach on-line. A Janek z klasy 3 rozmawia ze swoją wychowawczynią w języku migowym. Serdecznie zapraszamy do galerii. Weronika Bielska , Anna - Bielecka - Sternik. 

 • Komunikat

  Szanowni Rodzice i Opiekunowie!
  W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich.

  Drodzy uczniowie!
  W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o Wasze bezpieczeństwo apeluje o stosowanie się do zaleceń. Bardzo istotne jest, abyście w tym trudnym dla Wszystkich okresie zaniechali kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikali miejsc publicznych oraz pozostali w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia, nie tylko Was, ale i Waszych bliskich.

 • Informacja

  SEKRETARIAT czynny w godzinach 9.00-14.00 (do odwołania). Zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej - adres e-mail:  zsp.jazgarzew@op.pl, poczty Librus lub telefonicznego 22 756-72-51 (w godzinach pracy sekretariatu).

 • Apel Mazowieckiego Inspektora Sanitarnego

  APEL DO RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12 – 25 marca 2020 r.
  W związku z nasileniem zachorowań na COVID-19 decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca 2020 r. zawieszone zostały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych (publicznych i niepublicznych). Działanie to ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem. W związku z powyższym oraz sygnałami zgłaszanymi do stacji sanitarno-epidemiologicznych o sytuacjach niewłaściwego zachowania Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor
  Sanitarny apeluje, o:
   dopilnowanie, aby ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne, dzieci i młodzież w tym okresie pozostały w domu, nie przemieszczały się, ograniczyły przebywanie w miejscach publicznych, gdzie mogą być duże skupiska ludzi (komunikacja publiczna, centra handlowe, kluby, itp.),


   zwrócenie uwagi na możliwość organizowania przez uczniów spotkań towarzyskich (tzw. „koronaparty”, „domówek” itp.) i zakazanie swoim dzieciom spędzania czasu wolnego w takiej formie,
   przestrzeganie zasad higieny osobistej (w tym higieny kaszlu i kichania oraz czystości rąk), a także systematycznego sprzątania i czystości pomieszczeń gospodarstwa domowego,                                                   stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego,
   śledzenie na bieżąco komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

 • Listy Kuratora Oświaty do Uczniów i Rodziców

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Jazgarzewie
  ul. Szkolna 10
  05-502 Piaseczno
  REGON: 000799701
  zsp.jazgarzew@op.pl

  Inspektor Ochrony Danych
  Anna Pogorzelska
  rodoanka@gmail.com
 • 22 756-72-51
  22 757-54-05

Galeria zdjęć